با همکاری پرسنل آسان ران در تلاشیم تا قطعات در خواستی مشتریان محترم در اسرع وقت (یک روزه) ارسال گردد . بدین منظور روش های ارسال بار متعددی را در نظر گرفته ایم تا نظرات مشتریان تامین گردد . مشتری می تواند با توجه به شرایط منطقه ای که در آن ساکن است ، به نسبت حضور شرکت های باربری ، ترمینال ، پست و … ، از میان گزینه های موجود یکی را انتخاب نماید .